Adatvédelmi nyilatkozat 2019-01-15T17:50:37+00:00
  1. Adatkezelő

Az adatkezelő személye: KOME-Motion Kft.

Teljes neve: KOME-Motion Korlátolt Felelősségű Társaság

Székhelye: 2900 Komárom, Csillag ltp. 54. 3 em. 7. ajtó

Cégjegyzékszáma: Tatabányai Törvényszék 11-09-025222

Adószáma: 25920345-2-11

Honlap címe: http://www.pulsepowerplate.hu

E-mail címe: info@pulsepowerplate.hu

Telefonszáma: +36 20 / 375 00 53

Adatkezelési nyilvántartási szám: NAIH-133444/2017

 

1.1.      A Szolgáltató az adatokat az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezéseinek a legteljesebb mértékben eleget téve az alábbiak szerint kezeli.

A Szolgáltató magára nézve kötelező erővel ismeri el az adatkezeléssel kapcsolatosan rendelkező alábbi jogszabályokat és ajánlásokat:

–          az 1998. évi VI. törvény – Az egyének védelméről a személyes adatok gépi feldolgozása során (Strasbourg 1981. január 28.),

–          2001. évi CVIII. Törvény – Az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről, továbbá

–          2003. évi C. Törvény – Az elektronikus hírközlésről

–          2011. évi CXII. törvény – Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról

–          az “Online Privacy Alliance” ajánlásait.

1.2.      A Szolgáltató elkötelezett Felhasználói és partnerei személyes adatainak védelmében, kiemelten fontosnak tartja ügyfelei információs önrendelkezési jogának tiszteletben tartását. A Szolgáltató a személyes adatokat bizalmasan kezeli, és megtesz minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, amely az adatok biztonságát garantálja.

1.3.      A weboldalon a személyes adatok megadása minden esetben önkéntes. Az időpontkérés elvégzésével Felhasználó a jelen adatvédelmi szabályzatot elfogadja, valamint hozzájárul, hogy az általa megadott adatait Szolgáltató a szolgáltatás jellege által meghatározott célból és ideig nyilvántartsa, kezelje és felhasználja. A Felhasználó feltétlen felelősséget vállal azért, hogy a regisztrációt önkéntesen és megfelelő tájékoztatás birtokában hajtotta végre.

1.4.      Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása, illetve az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (Ektv.) 13/A. § (3) bekezdése.

A kezelt adatok köre: vezetéknév, keresztnév, e-mail cím, telefonszám.

1.5.      Az adatkezelés időtartama: Szolgáltató az adatokat egy webes rendszerben a jogosultság fennállásáig kezeli. Felhasználó kifejezett kérésére az összes adatot Szolgáltató töröl a rendszerből.

1.6.      Felhasználó hozzájárul ahhoz, hogy Szolgáltató a rendszer hatékony működésének érdekében, statisztikai, illetve információs céllal a kezelt adatokat összekapcsolja. Felhasználó tudomásul veszi, hogy hozzájárulását adja ahhoz, hogy a Szolgáltató elektronikus levelezéssel vagy azzal egyenértékű egyéni kommunikációs eszköz útján küldhessen neki elektronikus hirdetést.

1.7.      A Felhasználó nem járul hozzá adatai nyilvánossá tételéhez. Felhasználó az adatai kezeléséről, annak módjáról, tartalmáról, idejéről, helyéről, bármely az adatkezeléssel összefüggő tevékenységről bármikor tájékoztatást kérhet.

1.8.      Felhasználó a jelen hozzájárulást bármikor visszavonhatja. A hozzájárulás visszavonásával a Felhasználó adatai Szolgáltató adatbázisából törlésre kerülnek.

1.9.      Hozzájárulás visszavonását az alábbi e-mail címen kell Felhasználónak kérnie: info@pulsepowerplate.hu. Szolgáltató a személyes adatot törli, ha az érintett kéri, az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt, azt a bíróság vagy az adatvédelmi biztos elrendelte.

 

Budapest, 2017.07.17.